การจับปลากะพงฉกฉวย

กล้องระยะไกลบนเนินเขาใกล้เคียงสอดแนมชาวประมงโดยไม่สนใจกฎในเขตห้ามเข้าของออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 ถึงมีนาคม 2018 นักวิทยาศาสตร์ได้เก็บกล้องวิดีโอที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ Seal Rocks ใน Port Stephens—Great Lakes Marine Park นอกชายฝั่งนิวเซาธ์เวลส์ในออสเตรเลีย เว็บไซต์นี้เป็นเขตห้ามเข้าอย่างเข้มงวด แต่ภาพที่ถ่ายได้แสดงให้เห็นเรือประมงและอ้อยอิ่งอยู่ในพื้นที่ David Harasti นักชีววิทยาทางทะเลที่สถาบันการประมง Port Stephens...